Pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač č. 1029. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 1042. Prosím ministra vnútra Slovenskej republiky pána Vladimíra Palka, aby návrh zákona uviedol.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok