Ešte raz upozorňujem poslancov, bude prebiehať hlasovanie o návrhu na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov a na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, aby sa dostavili do rokovacej sály všetky panie poslankyne a páni poslanci.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na návrh predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Hrušovského prerušíme rokovanie o tomto bode programu a budeme hlasovať o tomto bode programu o 17.00 hodine. Dúfam, že je všeobecný súhlas.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok