Ďakujem. Želám novým poslancom veľa úspechov v práci Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov.

Vyhlasujem krátku prestávku, aby mohli pracovníci výpočtovej techniky zapracovať meno nového poslanca do hlasovacieho systému. Prosím poslancov, aby počas tejto krátkej prestávky si z hlasovacieho zariadenia vybrali hlasovaciu kartu a zároveň upozorňujem poslancov, že podľa programu Národnej rady Slovenskej republiky budeme schvaľovať návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov. A preto prosím, aby sa vzápätí dostavili do rokovacej sály.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok