Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, som rád, že si otvoril túto tému. Ja si myslím, že to nie je ani tak o morálke ako skôr o inštitúte slobodného mandátu, a ja si myslím, že je dobré, aby sme o tomto inštitúte diskutovali.

Pokiaľ išlo o prípad Gauliedera, tam bol problém v tom, že pán poslanec Gaulieder to nepodpísal vtedy, keď to bolo podané, že sa vlastne vytváral akýsi inštitút podpisovania, záväzkov alebo teda odstúpenia ešte pred voľbami, takže nešlo v skutočnosti o slobodné rozhodnutie sa. No, už kto to odovzdal do podateľne, o tom nebudeme diskutovať, ale je pravda a ja si myslím, že je správne, keď sa zamyslíme aj nad tým, že aj mandát tých poslancov, ktorí sú tu ako zástupcovia, nie je vlastne celkom slobodný, hoci to ústava takto upravuje. A to si myslím, že je na úvahu o prípadnej zmene ústavy do budúcnosti. Nie je veľa štátov, ktoré majú tento inštitút zastupovania počas výkonu iných funkcií. Ja sa nazdávam, že možno vedení dobrou snahou a dobrým úsilím, aby boli ministri odľahčení od poslaneckej práce, sme ale vytvorili skupinu poslancov, ktorí nemajú celkom slobodný mandát. Je možné ich v podstate kedykoľvek odstrániť z parlamentu rozhodnutím niekoho iného. To nie je dobré, teda s tým súhlasím.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok