Pán poslanec Šimko. Šimko Ivan, áno.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok