Ďakujem, pán predseda mandátového a imunitného výboru, za podanie správy a žiadam vás, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

Panie poslankyne, páni poslanci, ešte raz vás prosím, aby ste pred otvorením rozpravy zaujali svoje miesta. Otváram rozpravu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Cabaj? Nech sa páči, pán poslanec Cabaj. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok