Poprosím vás, pán predseda, o chvíľočku, keby ste sa zdržali. Kolegyne, kolegovia, správa mandátového a imunitného výboru vytvára predpoklady na ďalšie rokovanie Národnej rady a dôstojné prostredie na skladanie sľubu nových poslancov. Prosím vás o pokoj v rokovacej sále. Pokračujte, prosím, pán predseda.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok