Páni poslanci, hlasujeme. Hlasujeme o návrhu zaradiť nový bod programu, páni poslanci.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok