137 prítomných, 68 za návrh, 8 proti, 28 sa zdržalo, 33 nehlasovalo.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Ondriaš predložil návrh uznesenia, ktoré máte všetci v laviciach, respektíve vám bolo doručené. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o uznesení k preskúmaniu vzniku a podstaty sporu medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, akciová spoločnosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok