138 prítomných, 66 za návrh, 38 sa zdržalo, 34 nehlasovalo.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Jarjabek žiada informáciu ministra kultúry o práci komisie na dostavbu Národného divadla, o ktorú Národná rada požiadala uznesením pri prerokúvaní tohto bodu programu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok