138 prítomných, 99 za návrh, 13 sa zdržalo, 26 nehlasovalo.

Návrh sme schválili.

Pán poslanec Ševc navrhol, aby sme prijali uznesenie, ktorým požiadame vládu o predloženie informácie o príprave osláv 60. výročia oslobodenia Československej republiky. Páni poslanci, hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok