Ďakujem za slovo, pán predseda. Poprosil by som zaradiť nový bod 41. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, a síce je to informácia ministra kultúry o práci komisie na dostavbu novostavby Národného divadla, ktorá mala byť predložená na marcovú schôdzu Národnej rady. Je to priebežná správa ministra kultúry. Takéto uznesenie sme prijali aj na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa zaoberala stavom kultúry a novostavbou budovy Slovenského národného divadla. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok