Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, aby som predložil návrh - rozšíriť program schôdze Národnej rady, a to na utorok 22. marca ako bod č. 1 rokovacieho dňa všeobecná rozprava o vnútropolitickej a sociálno-ekonomickej situácii v Slovenskej republike.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok