Ďakujem. Ja by som len chcela ponúknuť takú barličku pre tých, ktorí majú problémy stotožňovať sa s novými inštitúciami, ako je nová nedostavaná budova Slovenského národného divadla. Nikto neupiera totožnosť a existenciu historickej budovy Slovenskej národnej rady, nikto neupiera existenciu starej Národnej rady na Župnom námestí, ale myslím si, že keď sa hovorí o Národnej rade Slovenskej republiky a parlamente, každý nemá problémy sa stotožniť s momentálne existujúcou budovou, v ktorej sedíme. Ja neviem, prečo sú obavy do budúcnosti s pojmom Slovenské národné divadlo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok