Ak dovolíte, pán minister, ja by som pripojila pár otázočiek k mojej predrečníčke, a tým doplnila možno z jej prejavu vyplývajúce otázky. Hovoríte, že náš štát má málo verejných prostriedkov na dostatočné financovanie vysokých škôl, a pritom chcete financovať ešte neexistujúce, pretože pokiaľ viem, sú len tri, súkromné vysoké školy, pokiaľ viem, tak počet vysokých škôl na počet obyvateľov na Slovensku je dostatočný, ak nie je až príliš veľký. Po tretie, pýtam sa, či chcete zmeniť, pán minister, podmienky akreditácie pre novovzniknuté školy, pretože pokiaľ viem, je vysoký vekový priemer pedagógov už teraz existujúcich či už verejných alebo súkromných vysokých škôl. Ďalšie otázky ma momentálne nenapadajú. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok