Ďakujem. Ja by som chcela poďakovať pánovi poslancovi za jeho slová a všetko, čo tu bolo vyslovené. Rada by som povedala jednu poznámočku, že je veľká škoda, že jeho reforma nebola dostatočne kontrolovaná a to bola jedna zložka, ktorá bola trošičku opomenutá, preto nedošlo k takému efektu. Bolo to pravdepodobne slabou elektronizáciou prostredia, ktorého sa týkala. Na záver by som ešte chcela podotknúť, že v oblasti starostlivosti o zdravie (čím je organizácia zdravotníctva, čoho sa týka, teda starostlivosti o zdravie, organizácia zdravotníctva, čoho sa týka táto reforma, ako som sa dočítala nakoniec aj v materiáloch pána ministra) je to len 20 % celkových aktivít ministerstva, a teda isteže aj pána ministra. A tu si treba uvedomiť, že je to veľmi dôležitý odbor, ktorý veľmi vážne zasahuje do života občanov tejto spoločnosti. Takže si myslím, že páni poslanci by mali venovať väčšiu pozornosť problematike. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok