Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem ctenú snemovňu upozorniť na to, že takisto ako sme sa dostali do pasce v zákone o sociálnom poistení, kde sa dávala valorizácia dôchodkov, takisto sa dnes dostávame do pasce týchto zákonov, že ideme hlasovať o zákone, v ktorom sú vtesnané veci, ktoré sú v zásade aj dobré a ktoré sú aj, by som povedal, iba zbožným želaním ministerstva práce, sociálnych vecí. Takže na jednej strane máme v zákone o poisťovníctve invaliditu, ktorú by sme podporili, na druhej strane tam máme, by som povedal, nepriamo novelizáciu kapitalizačného piliera, čo si myslím, že tiež nie je dobré, aby sme na poslednú chvíľu takýmto spôsobom riešili veci a dostávali doslova možno potom opozíciu do problémov a vysvetľovali, že opozícia nie je za zlepšenie podmienok. To isté bolo v zákone o správe daní, poplatkov, kde je hmotná núdza, kde sa zase nesystémovým prístupom rieši tento problém.

A na to, čo povedal pán Pál Farkas, len chcem povedať, že tu nejde o nič iné, nie o to, či niekto je bohatý, alebo nie, ide o to, či je retroaktivita, alebo nie je retroaktivita. Nič viac, nič menej. Nemôžem so spätnou platnosťou niečo, a to je aj reakcia na pána Šulaja, že jeho príspevok bol oprávnený už minimálne preto, že toto nie je riešením niečoho dopredu, ale dozadu, ale nemôžeme riešiť niečo, čo je zlé.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok