Ďakujem, pán predsedajúci. Mám len dve faktické poznámky. Prvá faktická poznámka je, že súhlasím s predrečníkmi v tom, že tá privatizácia je explicitne daná v tomto zákone, a ja vlastne sa chcem len zamýšľať nad tým, ak by platili slová pána ministra, tak potom nechápem, prečo v § 14 sa vôbec objavuje to znenie, ktoré tam je na prevod majetku účasti štátu, „na podnikanie akciovej spoločnosti sa vzťahuje osobitný zákon a to je zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby“. Pokiaľ si dobré pamätám i v minulom roku práve bola schválená možnosť doprivatizácie a privatizácie strategických podnikov, takže nevidím vôbec dôvod na to, aby sa do tohto zákona explicitne dával tento § 14.

A druhá taká faktická poznámka. Nechápem, prečo akciová spoločnosť vytvára pri svojom založení rezervný fond vo výške jedného percenta. Zvyklosťou je minimálne vo výške 5 % a doplnenie ďalšieho alebo doplnenie ďalších súm zo zisku na doplnenie vyššieho rezervného fondu.

Takže rád by som akože počul odpoveď na tieto otázky. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok