Prerušenie rokovania o 19.00 hodine.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok