Ďakujem v prvom rade všetkým mužom, ktorí si ma vypočuli, ktorí tu zostali sedieť. A chcel by som len v krátkosti zareagovať na tému, o ktorej sa rozprávame. V Škandinávii a v západných krajinách, samozrejme, si to museli ženy ťažko vybojovať, museli veľmi tvrdo zatlačiť na spoločnosť. Určite im veľmi pomohli médiá a verejná mienka. A ja som presvedčený, že u nás sa to tiež môže zmeniť len vtedy, ak nám poslancom pomôžu médiá a pod vplyvom médií sa zmení aj verejná mienka.

Ale som jednoznačne presvedčený, že ak by sme dokázali prijať takýto zákon, tak by sa otvorila táto téma, že by sa slobodnejšie začalo rozprávať o veciach, ktoré nás trápia, pretože je jasné, že existuje mužský a ženský princíp. Muži rozmýšľajú celkom inak ako ženy. Ženy inak cítia ako muži. Preto je rodina kvalitná, ak má aj mužský aj ženský princíp. Myslím si, že taký mužský a ženský princíp je vo všetkom. My by sme potrebovali tento ženský princíp aj na zákony. To sa netýka len ženských tém alebo detských tém, ja si myslím, že celá spoločnosť potrebuje, aby na Slovensku šikovné, pripravené, múdre, vysokovzdelané ženy mali šancu dostať sa sem do parlamentu, aby mohli ovplyvňovať zákony a rovnako aby mohli ovplyvňovať celú spoločnosť. Ja chcem zaďakovať všetkým mužom, ktorí si to v najbližších dvoch mesiacoch uvedomia a podporia tento návrh. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok