S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Figeľ. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok