Ďakujem. Pani poslankyňa Belohorská prezentovala zásadné stanoviská a spôsob presadzovania záujmov Slovenskej republiky v európskych a euroatlantických štruktúrach poslancami a zástupcami Ľudovej strany-HZDS za posledné roky. Začal sa šiesty rok, keď sme v opozícii počtom aktivít, ale aj dobou, ktorú predstavuje toto obdobie, ktorá je plná faktov, nie iba nejakou víziou či verbálnou proklamáciou našej Ľudovej strany. Disponujeme spätnými reakciami zo zahraničia, nielen európskeho. Sú nanajvýš priaznivé, jednoducho povedané, spôsobom čierneho na bielom oceňujú spôsob politiky Ľudovej strany ako opozičného subjektu na slovenskej politickej scéne. Spôsob Ľudovej strany pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jeho hodnotenie zahraničím je menej vnímané a vyhodnocované doma politikmi aj médiami. Domnievam sa, že prišiel čas, a vyzývam pána predsedu vlády na to, aby pán predseda vlády korektne priznal evidentný pozitívny vklad Ľudovej strany-HZDS pri presadzovaní zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok