S faktickou poznámkou pán poslanec Banáš.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok