Ale ste požiadali, že chcete hovoriť. Dobre, ospravedlňujem sa.

Pani Belohorská, nech sa páči. Pani poslankyňa, prepáčte, prosím vás pekne, pokračujte, prosím, v rozprave, ja budem pokračovať v diskusii.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok