Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Banáš, ja som tiež za to, aby sa prijala ústavná zmluva, alebo ústava, akokoľvek to budeme nazývať, pretože ide skôr o obsah ako o názov materiálu z môjho pohľadu. Myslím si ale, že netreba rýchlosť nadstavovať nad kvalitu tohto materiálu, a preto by som bola opatrná pri vyjadreniach o čo rýchlejšie, o to lepšie, pretože určite miera kompromisu, ktorý bude musieť urobiť aj Slovenská republika, musí byť priamo úmerná hrdosti a zodpovednosti za náš štát a za občanov nášho štátu.

Ďalej by som vás chcela ubezpečiť minimálne za politickú stranu Smer, pán poslanec, že my máme jasnú kandidátku a jasných ľudí na kandidátku do Európskeho parlamentu a mnohí z nich sú vaši kolegovia, a takisto by som chcela povedať, že si myslím, že existuje aj dobrý kandidát na európskeho komisára. Je to ale iný problém, prečo zatiaľ Slovensko tohto kandidáta nemohlo oficiálne predstaviť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok