Ďakujem pánovi premiérovi za prednesenie informácie.

Pán premiér, kedy máte dohodnuté stretnutie?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok