Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, upokojte sa, tých poslancov, ktorí sa nechcú oboznámiť so správou, ktorú chce pán premiér predniesť, aby si svoje povinnosti vybavili mimo rokovacej sály, aby sme sa nerušili jeden druhého, rešpektovali sa a zachovali istú dôstojnosť rokovania Národnej rady. Nech sa páči, pán premiér.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok