Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som túto správu začal konštatovaním faktu, ktorý je všeobecne známy, rokovania Medzivládnej konferencie Európskej únie nateraz nepriniesli dohodu. Účastníci sa 13. decembra na summite v Bruseli zhodli na tom, že je lepšie vytvoriť časový priestor na posúdenie a úvahy o ďalšom postupe, ako prijať dohodu, ktorá by bola zásadne problematická či dokonca neprijateľná, čo i len v jednom bode pre ktoréhokoľvek člena Európskej únie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok