Pán predseda, ešte raz opakujem, žiadam, aby sa hlasovalo, že požadujeme od vlády zaujatie stanoviska k tomu vyjadreniu, ktoré tu urobil pán minister Lipšic. Ja rešpektujem, že podľa § 95 rokovacieho poriadku vystúpil, ukončil sa ten proces, ktorý sa ukončil, do toho už nikto nevstupuje, ale je otázne, či vláda súhlasí s takýmto názorom, pretože nemôže pán minister hádzať všetko na nás a poukazovať, akí sú tí poslanci zlí, len zlatá vláda urobila všetko, čo chcela urobiť, a poslanci nie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok