Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Môj procedurálny návrh sa bude týkať postoja pána ministra spravodlivosti Lipšica. Domnievam sa, aj keď je v rokovacom poriadku § 95, aj keď existuje smernica vlády ešte síce z roku 2001, že obidva návrhy zákonov boli na pôde parlamentu niekoľko mesiacov, hľadala sa zhoda na to, aby sa tieto návrhy zákonov prijali. Keď vláda predkladala tento zákon ako v zbore, tak sa domnievam, že by mala ako aj v zbore rozhodnúť o osude tohto zákona. Teraz ešte by som mohol argumentovať aj tak, ako argumentuje pán minister spravodlivosti, pokiaľ sa týka včerajšieho zákona, lebo považujem tú argumentáciu za malichernú, lebo hovorí, že nie je zákon vykonateľný a ešte neviem, ako sa uplatňuje. Tak to je malicherné. Čiže návrh procedurálny je, že Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby vyjadrila, či súhlasí s postojom ministra spravodlivosti.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok