139 prítomných, 138 za návrh, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Posledným prerokovaným bodom bol

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Pán poslanec Mitrík bol poverený výborom, aby Národnej rade výbor odporúčal prerokovať návrh zákona v druhom čítaní podľa doručeného uznesenia. Ale pán poslanec Mitrík bude informovať ako poverený člen výboru. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok