136 prítomných, 134 za, 2 sa zdržali.

Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

Ďalší návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok