138 prítomných, 119 za, 16 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

Ďalší návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok