Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok