132 prítomných, 88 za, 24 proti, 16 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

Prosím ďalší návrh.

Zs. Komlósy, poslanec: Odporúčam, aby v druhom čítaní okrem výboru pre financie, rozpočet a menu bol pridelený tento návrh zákona aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od dnešného dňa.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok