Prosím vás, skupinku okolo Tomáša Galbavého, Tibora Tótha, pani poslankyne Plhákovej, aby naozaj ste si sadli na svoje miesta, lebo rušíte rokovanie ostatných poslancov Národnej rady.

Hlasujeme, páni poslanci.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok