Ďakujem za slovo, pán predseda. Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o tom hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok