139 prítomných, 76 za, 13 proti, 46 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

Ďalší návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok