Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Brocka, ktorý odporúča prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok