Teraz, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok