140 prítomných, 69 za návrh, 63 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok