Pán predseda, v rozprave vystúpil kolega Šulaj s procedurálnym návrhom a navrhuje, aby sme podľa § 73 ods. 3 písm. a) vrátili návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok