Pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, páni ministri, v rozprave nezazneli žiadne návrhy, preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uznesie v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok