Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla, že odporučí návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať, pán predseda.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok