Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uznáša podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok