128 prítomných, 125 za návrh, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Prosím pána poslanca Mikuša, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu uviedol návrhy hlasovaní k

vládnemu návrhu zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.

Pán poslanec Mikuš.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok