Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať návrh zákona v určených lehotách v druhom čítaní a prideliť ho výborom na prerokovanie, ako aj určiť gestorský výbor.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok