Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho uviedol pán poslanec Šimko. Páni poslanci, hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok