137 prítomných, 136 za návrh, 1 sa zdržal.

Návrh sme schválili.

Teraz prosím pána poslanca Jozefa Šimka, aby z poverenia výboru pre obranu a bezpečnosť uviedol návrh uznesenia vlády k

návrhu na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda.

Pán poslanec Šimko.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok