Sťahuje pán poslanec Ondriaš svoj návrh.

Nech sa páči, pán poslanec Ondrejka.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok